Water voor ARTIS tussen 1996-2008Home Elektro Transport Lokatie Meggertest Stork Motor Waterstof
Projecten Zeewater Artis Amsterdam Prijslijst ADN(R) PB1PCH.NL Storingsbronnen

[Artis Aquarium - Klik hier voor WWW.ARTIS.NL]
WWW.ARTIS.NL
[Artis - Plantage Middellaan]

Schuttevaer-Vervoer wordt regelmatig ingezet als leverancier van zeewater aan ARTIS, de bekende ZOO van Amsterdam. De ZOO van Amsterdam ARTIS heeft voor het zee-aquarium behoefte aan zeewater van erg goede kwaliteit. Om hier aan te komen wordt van de nood een deugd gemaakt. Lege zeeschepen nemen vaak ballastwater mee, omdat dit nodig is voor het goed zeewaardig kunnen varen. Daarom wordt door sommige zeeschepen op speciaal verzoek van Artis midden op de oceaan zeer hoogwaardig zeewater ingenomen en vervoerd in de ballasttanks. Met behulp van Waterboot-Amsterdam werd dit zeewater vanuit de Amsterdamse haven naar Artis vervoerd. Echter, omdat de hoeveelheid groter werd, wordt nu de duwbak "Onega" hiervoor ingezet. Aangezien de Onega geen voortstuwing heeft, werd Schuttevaer-Vervoer verzocht met de Sleep/duwboot "Marconi" de Onega van de Westhaven Ceres naar de Plantage Muidergracht te brengen. De Onega kan circa 155.000 liter, ofwel ca 160 ton (zout water weegt ongeveer 1016 kg per m3) laden. Na het spoelen van de slangen en de leidingen (in dit geval van de Autocarrier "Hual Tropicana") bij de Ceres Terminal worden er monsters van het water genomen om de zuiverheid en het zoutgehalte te controleren. Zodra een medewerker van Artis Aquarium het water heeft goedgekeurd, wordt met het laden begonnen, waarna de "Marconi" achter de Onega de reis begint naar Artis (zie foto's hieronder).


[Artis Foto 1] [Artis Foto 2]
Na een tocht over het Noordzeekanaal en het Binnen-IJ gaat de tocht verder via het Oosterdok, door het Schippersgrachtje, via de Scharrebierssluis, daarna bakboord de hoek om langs de oude pakhuizen van het voormalige Oude Entrepot-Dok.
[Artis Foto 3] [Artis Foto 4]

Na het passeren van de Nijlpaardbrug wordt ook de laatste hindernis genomen: de voormalige Spoorbrug, tegenwoordig de dienstingang van Artis. Deze brug moet met een klein aanloopje genomen worden, want door slecht onderhoud van de Amsterdamse vaarwegen wordt de "Onega" daar over de bodem voortgeduwd. Hierna gaat het Oude Entrepotdok over in de Plantage Muidergracht.

[Artis Foto 5] [Artis Foto 6]
Na een korte toch door de Plantage Muidergracht wordt voor de brug van de Plantage Middellaan afgemeerd en wordt het lossen via een 100 meter 3” dikke slang bij het Artis aqurium begonnen.
[Artis Foto 7] [Artis Foto 8]
Hieronder een foto welke genomen is in de Kelder van het Artis aquarium, waarin de voorraad water wordt opgeslagen. Dit is ook de plaats waar het water gefilterd wordt voordat het weer naar de aquariums terug wordt gepompt.
Rechts een afbeelding van een van de grote bassins in het Artis aquarium.
[Artis Foto 9] [Artis Foto 10]
Hieronder het grote bassin van de zeeleeuwen, wat gevuld is met zoetwater. Het kleine bassin van de zeeleeuwen wordt door ons regelmatig van nieuw zeewater voorzien, zodat ook deze dieren regelmatig in zeewater kunnen verblijven .Hier het voederen van de zeeleeuwen door verzorger Lars
[Zeeleeuwen] [Zeeleeuwen]
Hierna wordt de terugreis aanvaard. Met het nodige gemanouvreer komt de ledige combinatie weer voor de dienstingang van Artis te liggen. Dit past maar net mits het waterpeil normaal is. Maar soms kan het net niet, vooral wanneer op de Noordzee de wind West-Noordwest is en men in IJmuiden geen water uit kan laten stromen, waardoor het waterpeil te hoog wordt in Amsterdam.
[Terugreis 1] [Terugreis 2]
Eerst varen we een stuk langs de woonboten, hier gezien vanaf de plaats van de schipper van de “Marconi” Daarna naderen we de Nijlpaard brug in het oude Entrepotdok. Deze brug is 30 cm hoger als de vorige, maar het blijft allemaal nauwkeurig manouvreren.
[Terugreis 3] [Terugreis 4]
Dan volgt weer de passage van de Scharrebiersluis met de klapbrug, nadat we voor deze sluis een draai van 90 graden hebben moeten maken om er in te kunnen varen. Eindelijk komen we dan in ruim water. Ledig varen met deze combinatie in de stad is alleen mogelijk wanneer het minder dan 6 Beaufort waait.
[Terugreis 5] [Terugreis 6]