De Stork 3 Cylinder Dieselmotor.Home Elektro Transport Lokatie Meggertest Stork Motor Waterstof
Projecten Zeewater Artis Amsterdam Prijslijst ADN(R) PB1PCH.NL Storingsbronnen

De Stork Dieselmotor is een zogenaamde 4-takt diesel met indirecte inspuiting. Het 4-takt systeem bestaat uit 4 stappen, gedurende 2 omwentelingen van de krukas.

Stap 1: De zuiger staat in de bovenste stand en de inlaat klep 1 gaat open en de zuiger gaat naar beneden en de motor zuigt schone lucht ( ca. 10 liter) aan.

Stap 2: De zuiger staat in de onderste stand, waarna de inlaat klep zich sluit en de zuiger omhoog gaat. De samengeperste lucht wordt via 3( zie foto 2) de inlaat van de voorkamer in geperst.

Stap 3: De zuiger staat in de bovenste stand. De samengeperste lucht is door het samenpersen verhit geraakt en met een druk van 120 kg/cm2 de brandstof ingespoten, die meteen tot ontbranding overgaat en via opening 3 de voorkamer verlaat en de zuiger naar beneden drukt.

Stap 4: De zuiger staat in de onderste stand. De uitlaatklep gaat open en de zuiger gaat omhoog en perst de verbrandingsgassen via uitlaatklep 2 naar buiten .

De boring is 200 mm = de diameter van de zuiger. De slag is 300 mm, dat is de afstand die de zuiger op en neer aflegt gedurende elke omwenteling van de krukas.
Berekening van de cylinderinhoud: Boring / (2 x 3.1416 x slag).

Het starten van een Stork Diesel motor

De compressie-kranen worden open gezet, zodat de motor gemakkelijk met de hand rond gedraaid (getornd) kan worden. Daarna wordt met de hand de smeerolie voorgepompt. De olie wordt uit het carter opgepompt en tussen de lagers geperst om er voor te zorgen dat de lagers gesmeerd zijn voordat de motor wordt gestart. Ook de inlaat-afsluiters voor het koelwater moeten worden geopend. De klepstelen en de tuimelaars voor de kleppen worden met een oliekan gesmeerd.
Daarna wordt een torn-ijzer in gaten in het vliegwiel gestoken, waarna men de motor kan tornen. Dit doet men tot zuiger 3 in de bovenste stand staat en de brandstofpomp op inspuiten staat. De motor staat dan "op stand".
Via de startklep en de kommandeurklep, die gestuurd wordt door de nokkenas, wordt perslucht met een druk tussen 17 en 30 kg/cm2 via de startterugslagklep 3 op de zuiger geblazen, waardoor die naar beneden gedrukt wordt .
Via de krukas wordt een volgende zuiger omhoog gebracht, welke zodra hij op het ontsteekpunt staat ook een duw met perslucht krijgt. Dit herhaalt zich tot de motor voldoende snelheid heeft om de ingespoten brandstof tot ontbranding te laten komen. Daarna wordt de startlucht-toevoer gesloten, waarna de motor zelfstandig loopt. STARTGeluid aanzetten

Afbeeldingen van de Stork-Ricardo Diesel motor

Foto 1 toont de 2 gescheurde koppen.
Door inwerking van warmte en afkoeling kunnen cylinderkoppen scheuren. Ook kan dit voor komen door geen of onvoldoende koelwater, waarna de koppen te heet worden. Wanneer ze dan te snel afkoelen scheuren ze. Dit gebeurt meestal in het tussenschot tussen de kleppen waartussen meestal weinig ruimte zit en meestal niet voldoende doorstroming van koelwater is.

Klik op de foto voor een grote afbeelding van deze foto.

Op foto 2 ziet men de onderkant van een van de 3 cylinderkoppen.

De 1 staat bij de inlaat klep.

De 2 staat bij de uitlaat klep.

De 3 ingang voorkamer .( Ricardo kamer )

De 4 Startlucht terugslagklep.

De 5 staat bij de opening voor het koelwater.

De 6 kanten zijn interne boorgaten van de koelwater kanalen.

De overige 7 openingen zijn voor de Kopbouten om de Cylinderkop op het Cylinderblok te monteren

Klik op de foto voor een grote afbeelding van deze foto.

Foto 3 is het bovenaanzicht van de motor met een gedemonteerde cylinderkop met de zuiger in de bovenste stand, waarop men de uitsparingen voor de kleppen en de doorgang naar de voorkamer kan zien.Verder is de roodkoperen ring te zien die voor afdichting van de cylinder zorgt en linnks boven koelwater aanvoer voor de cylinderkop.Afvoer van het koelwater geschied via aansluitingen boven op de kop op het uitlaat spruitstuk waarmee ook het spruitstuk mee wordt gekoeld.Waarna het koelwater overboord gaat via alarmeringen.Voor temp en hoeveelheid

Klik op de foto voor een grote afbeelding van deze foto.

Foto 4 toont een detail van de zuiger met links bovenin de doorlaat voor het koelwater dat uit het cylinderblok de cylinderkop instroomt en via de cylinderkop en het uitlaatspruitstuk de motor verlaat.

Klik op de foto voor een grote afbeelding van deze foto.

Foto 5 toont een keurig gerevideerde kop, klaar om gemonteerd te worden, voorzien van een hijsbrug (de koppen wegen ruim 100 kg per stuk. Tussen de cylinderkop en de voering (waarin de zuiger op en neer gaat die rondom gekoeld wordt met langsstromende water) wordt een koperen ring gelegd van ca 0,7 mm met een diameter van 22 cm. Op het cylinderblok wordt een rubberen ring gelegd waardoor het koelwater het cylinderblok verlaat en de cylinder kop ingaat.. Na montage van de cylinder kop worden de bouten met 30 kg/meter aangetrokken en de hijsbrug er af gehaald en de tuimelaars en de stoterstangen gemonteerd zodat de nokkenas de kleppen kan bedienen. Na plaatsen van de verstuiver, de decompressiekraan, de luchtstartleiding en het uitlaat-spruitstuk kan de motor "op stand" gezet worden en gestart worden.

Klik op de foto voor een grote afbeelding van deze foto.

Foto 6 laat een tekening zien van de cylinderkop met daarin de dwarsdoorsnede van de "Ricardo"-voorkamer die het model heeft van de Maagdeburger halve bollen.
De voorkamer is de plaats waar de comprimeerde lucht in gedrukt wordt en door het model van de kamer samen met de vorm van de ingang foto 2 waar de 3 bijstaat de lucht in cirkulatie gebracht, zodat er een goede menging van de onder druk ingespoten brandstof optreedt en er goed ontbrandbaar mengsel ontstaat.
Ook zit er in de voorkamer de decompressiekraan 21 met de vieligheidsklep, die bij te heftige exposie open gaat om schade aan de voorkamers te voorkomen, zodat deze niet defect raken.
Rechts de afsluiter 20 voor het uittredende koelwater. De afsluiter wordt gebruikt om het beschikbare koelwater gelijk te verdelen over alle koppen.

Klik op de tekening voor een grote afbeelding van deze tekening.

Foto 7 toont een zuiger van de motor met pistonpen, die de drijfstang vasthoudt aan de zuiger. Onder aan de drijfstang zit het kruklager wat om de krukpedaal van de krukas gaat.

Klik op de tekening voor een grote afbeelding van deze tekening.

Foto 8 toont een dwars / langs doorsnede van de Stork Ricardo 4-takt voorkamer diesel.

Klik op de tekening voor een grote afbeelding van deze tekening.

Foto 9: De nokkenas loopt 1/2 langzamer dan de krukas van de motor welke de zuiger op en neer beweegt.
De nokkenas 1 drijft de stoter 2 aan en die drukt op zijn beurt de stoterstang (5) omhoog die tegen de stelbout 8 met borgmoer 7 die bevestigd zit op de tuimelaar 8
Deze stelbout is om de de vrijslag van de stoter in te stellen op 0,15 mm .
De tuimelaar 8 drukt op zijn beurt de klep 14 open welke zodra hij weer gesloten moet worden door de veer 10 dicht wordt gedrukt zodat de klep sluit op de klepzeting 16 .
Rechts onderaan is de brug te zien waarom heen de tuimelaars kantelen.
Voor elke zuiger zijn 2 kleppen in gebruik, één voor de lucht inlaat, één voor de uitlaat van het rookgas.

Klik op de tekening voor een grote afbeelding van deze tekening.