De Meggertest.Home Elektro Transport Lokatie Meggertest Stork Motor Waterstof
Projecten Zeewater Artis Amsterdam Prijslijst ADN(R) PB1PCH.NL Storingsbronnen

De Meggertest is een test, die verplicht is voor schepen die:
- gevaarlijke stoffen vervoeren
- andere schepen met gevaarlijke lading assisteren zoals sleep en duwboten, alsmede bunkerboten die schepen beladen met gevaarlijke stoffen bevoorraden
- passagierschepen die meer dan 12 betalende passagiers vervoeren

De Meggertest van het schip opgemaakt is, houd dat in een rapport van de staat van onderhoud van de installatie, en heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar na datum afgifte.
Is geen bewijs van goedkeuring van de installatie.
De meggertest is een moment opname van de instalatie en een deel van de meet resultaten zijn afhankelijk van weersinvloeden in de zomermaanden met droog weer zullen de resultaten beter als in jaar getijden met veel neerslag en hoge lucht vochtigheid
Of de installate goedgekeurd is hangt af van de eisen die de wetgever bepaalt meestal 1 K Ohm per volt voor de gehele installtie .
Verder uitleg onderaan met o.a een reken voorbeeld :

Megger meter

De meting van de installatie wordt gedaan met een Megger, dat is een Ohm-meter die de meting doet met een spanning van ca. 500 volt (afhankelijk van het type meter).
Met behulp van deze spanning wordt gemeten hoe de isolatiewaarde is van de elektrische geleiders onderling en tussen de geleiders en het schip. Het is hierbij noodzakelijk dat alles wat niet tegen deze meetspanning bestand is eerst los genomen wordt, want de meetspanning uit het meetinstrument kan eventueel elektronica vernielen.
Er zijn Meggers die werken op batterijen en er zijn er die werken met een handgenerator (voordeel:nooit lege batterijen).

Lekstromen op schepen worden meestal veroorzaakt door vocht in schakelmateriaal en door kabels die poreus worden en vocht vast houden.
Ook vuil of vet isolatiemateriaal in schakelkasten of isolatie die een keer door een ongeval schroeiplekken heeft opgelopen, kunnen bij het stijgen van de spanning hun isolatiewaarde verliezen en tot zelfontbranding over gaan.
Ook koolstof of metaalstof uit b.v.generatoren of magneetschakelaars ( relais ) kunnen tot ontsteking leiden.

Megger stroommeter digitaal Megger Ohm-meter digitaal

Megger Ohmmeter analoog met handgenerator en batterijen

Megger Ohmmeter analoog met handgenerator

Voorbeeld van hoe een deel van een Meggertest er uit kan zien:

Groepenkast Machinekamer BB.

Naam groep Tussen geleiders Geleiders / Schip
Navigatie apparatuur 100 M
Communicatie apparatuur
Dekverlichting 50 k 0
Machinekamer 1
Machinekamer 2
enz... enz...    

De uitleg:
Het Griekse Omega teken wordt gebruikt als symbool voor de meeteenheid van de waarde van de weerstand, de Ohm.
Wanneer deze waarde "oneindig" is ( weergegeven met ), dan betekent dit dat er geen stroom loopt en dat de isolatiewaarde goed is.
In het voorbeeld heeft de groep Navigatie-apparatuur een lekstroom, waardoor de weerstandswaarde 100 Mega bedraagt.
Dit is erg gering, hetgeen meestal ontstaat door vocht tussen de bedrading.
De groep dekverlichting heeft 2 fouten. Tussen de bedrading bedraagt dit 50 kilo , wat een acceptabele waarde is voor 24 Volt, maar voor 220 Volt AC is de waarde te laag.
Bovendien wordt bij één van de geleiders 0 gemeten wat inhoudt dat er kortsluiting naar het schip optreedt, een zogenaamde aardfout.
Bij berekening van de de totale isolatie waarde geldt de som van de lekstromen .
De installatie dient aan een eis van 1 k per Volt te voldoen, zodat dit bij een 220 volt installatie minimaal 220 k dient te zijn.
De installatie in het bovenstaande voorbeeld is dus afgekeurd.

Dit is een reken voorbeeld van de 3 groepen, deze formule kan men oneindig verlengen voor alle groepen van het vaartuig de uitkomst is altijd kleiner de de kleinste meetwaarde .

  Formule     Voorbeeld 3 groepen, 2 ohm 2 ohm 3 ohm  
R = R1 + R2   0,5833 Ohm = 2 + 2 + 3  
  R1 x R2     2 x 2 x 3  
           
Minimaal = Volt X Ohm   220 K Ohm = 220 Volt x 1 K Ohm  
        1000 Ohm = 1 K Ohm  
        1000 K Ohm = 1 M Ohm  


Aardfouten zijn meestal op het hoofdschakelbord van dit soort schepen vast te stellen, want daar zit een meetinrichting met 2 gloeilampen.
Door het indrukken van de aanwezige drukknop kunnen de beide lampen met gelijke lichtsterkte gaan branden, wat betekent dat de installatie goed is.
Maar wanneer één lamp uit gaat en de andere gaat fel branden, dan is er sprake van een aardfout.
Dit is grove manier van meten er bestaan tegenwoordig ook digitale meet modulen die veel nauwkeuriger zijn.
Sommige zijn continu actief en hebben een alarm uitgang om een centrale alarm installatie aan te sturen.

Lekstroom:
Berekening van de lekstroom gaat als volgt :

  Formule   Voorbeeld 1   Voorbeeld 2    
I = U 1 Amp = 220 Volt 1 m.Amp = 220 Volt 1 Amp. = 1000 M. Amp  
  R   220 Ohm   220 K Ohm 1 m. Amp = milliampere 0,001 Amp

Voorbeeld 1 is in Ampere Volt en Ohm ,
Voorbeeld 2 is in m.Ampere Volt en K. Ohm.
Is de weerstand in K Ohm dan is de stroom uit de berekening in m. Amp ( weerstand 1000 x zo groot ( Kilo) stroom 1000 x zo klein ( Milli)).
Aardlek schakelaars in Walaansluitkasten hebben een uitschakelstroom van 0,030 Amp = 30 m.Amp.

Dit wordt gedaan door de stromen die door de geleiders lopen te vergelijken, en indien het ongelijk groter is als de opgegeven waarde wordt de stroomkring afgesloten .

De ( Megger Test ) verklaring wordt opgemaakt door installatiebedrijven, die voor deze documenten een erkenning hebben van de Nederlandse Scheepvaart Inspektie.